22 Eylül 2020 ~ 0 Yorum

TMO KAYISI ALIMI YAPILMASI GEREKENLER

KURU KAYISI TANIM VE SATIN ALMA ŞARTLARI
SINIFLANDIRMA: Toplam 2 (iki) sınıfta değerlendirilecektir.
1-Kükürtlenmiş
Tip A (Kükürt oranı 3001-3500 ppm)
Tip B (Kükürt oranı 2501-3000 ppm)
2-Kükürtlenmemiş
BOYLAMA : Toplam 9 (dokuz) boya ayrılır.
1 kg’daki dane sayısına göre; 0 (Jumbo), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
GRUPLANDIRMA : Kusur Türü Oranına göre Toplam 3 (üç) gruba ayrılır.
SATIN ALMA ŞARTLARI
1-) Kuru kayısılar temiz, yumuşak (elastiki) etli, bütün ve sağlam olmalıdır. Ayrıca tolerans sınırları
içinde kesilmiş (yarım ya da parça) olabilir.
2-) Tüketime uygun olmayacak derecede çürümüş veya bozulmuş olmamalıdır.
3-) Kükürtlenmemiş kuru kayısının kendine has doğal kokusu dışında, kükürtlenmiş kayısı için hafif
kükürt dioksit kokusu dışında; gaz yağı, mazot, zift, naftalin, küf, deterjan vb. gibi uygun olmayan
maddelerin kokusunu ihtiva eden kuru kayısılar SATIN ALINMAZ.
4-) Canlı haşere (böcek, mite, kemirici, diğer parazit vb.) bulunan kuru kayısılar SATIN ALINMAZ.
5-) Eski yıl mahsulü ve ithal kuru kayısılar SATIN ALINMAZ.
6-) Fermente veya küflü bulunan kuru kayısılar SATIN ALINMAZ.
7-) Rutubet oranı; kükürtlenmemiş kuru kayısıda %17’den, kükürtlenmiş kuru kayısıda ise %18’den
fazla olanlar SATIN ALINMAZ.
😎 Kükürt oranı 2501 ppm altında ve 3500 ppm’in üzerinde olanlar SATIN ALINMAZ.
9-) Kusurlu tane toplamı ağırlıkça % 20’yi (1000 gr kuru kayısıda 200 gr’ı) geçenler SATIN ALINMAZ.
Kusurlu taneler içinde yer alan (ağırlıkça);
a- Ağır Kirli Tane oranı % 5’i,
b- Hafif Kirli Tane oranı % 10’u,
c- Hasarlı Tane, Parça, Ezik vb. oranı % 8’i,
d- Çilli Tane oranı % 5’i,
e- Dolu Yaralı Tane oranı % 5’i,
f- Güneş Yanığı oranı % 3’ü,
g- Renk Uyumsuzluğu oranı % 5’i,
h- Böcek Hasarlı oranı % 3’ü,
i- Çekirdekli Kayısı oranı % 1’i,
j- Ölü Böcek ve Parçaları oranı % 1’i,
k- Yabancı Madde Bitkisel oranı % 0,2’yi,
l- Yabancı Madde Tehlikeli oranı % 0,2’yi,
geçen kayısılar SATIN ALINMAZ.
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS)
ÇKS kayıt formu, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce onaylanmışsa ÇKS belgesi olarak
değerlendirilecektir.
Üreticiler tarafından ibraz edilen ÇKS belgesi, diğer kurumlardan gelen evrak olarak değerlendirilecektir. Bu
süreçte üzerinde tahrifat yapılmış belgeye rastlanması durumunda formun işleme konulmaması ya da gerekli
düzeltmenin ilgili kuruma yaptırılması, herhangi bir kuşku duyulması hâlinde ise gerekli kontrollerin
yapılması sağlanacaktır.
ÇKS belgesi olan şirketler, üretici olarak değerlendirilecek ve alım buna göre yapılacaktır.
Üreticiler, üreticilerin ortağı olduğu kooperatif ve birlikler ile ÇKS belgesi olan resmi kurumlardan ÇKS
belgesinde kayıtlı miktarın üzerinde alım yapılmayacaktır. Ancak suiistimal durumu gözetilerek (ÇKS
belgesinde bakiye ürün az olmasına rağmen büyük miktarda ürün getirilmesi) üreticilere kolaylık sağlanması
bakımından, son vasıtadaki ürünün tamamı satın alınacaktır.

Yorum Yapın